Освітня програма закладу

 

Освітня програма  

 навчально-виховного комплексу  

«Ялинка» на 2019-2020 навчальний рік

 

 І. Загальні засади

Організація освітньої діяльності у 1-4-х класах НВК «Ялинка» у 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 р,  Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 р.

 

З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2019/2020 навчальному році освітня програма НВК «Ялинка» розроблено на основі:

 

-                          1-2 класи – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268);

 

-                          3 класи – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 (Додаток 1);

 

-                          4 класу – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 (Додаток 4).

 

Тип навчального закладу: навчально - виховний комплекс загальноосвітня школа – дошкільний заклад

 

Кількість класів: - 6 (початкова школа) - 154 учні.

 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 4410 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік,  для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах НВК «Ялинка» (далі –навчальний план).

 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення інформаційної складової.

 

Мова навчання - українська.

 

 ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів.

 

Реалізація варіативної складової навчальних планів

 

 Робочий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

 

З метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти та посилення інваріантної складової навчального плану з варіативної складової виділено додаткові години на вивчення предметів:

 

-                1-х класах по 1 годині з варіативної складової виділено для підсилення предмету іноземна мова (англійська мова), в зв’язку зі зміною статусу закладу, враховуючи потребу учнів 1 – х класів у посиленому вивченні іноземної мови (англійської).

 

-                2-ий клас по 2 години з варіативної складової виділено для підсилення предмету іноземна мова (англійська мова), в зв’язку зі зміною статусу закладу, враховуючи потребу учнів 2 – го класу у посиленому вивченні іноземної мови (англійської).

 

-                3-і класи по 2  години виділено для посиленого вивчення іноземної мови (англійської).

 

-                4 – клас 1 годину розділено по 0,5 год. для виконання програм з предметів «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво».

 

Години фізичної культури у 1-4 – х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України  від 05.02.09 №66 , від 27.08.10 №834).

 

Поділ класів на групи при вивченні предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 №128 « Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

 

Відповідно до нормативних документів про надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у закладі організовано індивідуальне навчання (педагогічний патронаж), відкрито 2 інклюзивні класи.

 

 ІІІ. Структура навчального року

 

 Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019-2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня 2019 р. святом - День знань і закінчується не пізніше 29 травня 2020 р.

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 2 вересня по 24 грудня, ІІ семестр - з 13 січня по 29 травня.

 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 28 жовтня по 03 листопада, зимові з 25 грудня по 12 січня, весняні з 23 березня по 29 березня. З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з управлінням освіти можуть змінюватись  структура навчального року та графік учнівських канікул.

 

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08р. №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» у 1-4 класах

 

30 травня – 02 червня.

 

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів враховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну (скорочену) тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, 2-4 класах – 40 хвилин, а також загальну позакласну кількість годин, які не перевищують меж встановлених  типовими навчальними планами. Тривалість перерв у 1-х класах – 20 хв., великі  перерви  після  2-го уроку – 20 хв.; у 2-4-класах – 15 хв., великі перерви – 25 хв. Початок уроків о 8 годині 30 хвилин.

 

Групи продовженого дня комплектуються за заявами батьків з числа учнів початкової школи.

 

 

 

 Директор НВК «Ялинка»                                 С.С.Рибак

 

 

 

        

 

 Освітня програма  

навчально-виховного комплексу  

«Ялинка» на 2018-2019 навчальний рік

 

І. Загальні засади.

 

Типова освітня програма навчально-виховного комплексу «Ялинка» (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», Статуту НВК.

Тип навчального закладу: навчально - виховний комплекс загальноосвітня школа – дошкільний заклад

Кількість класів: - 5 (початкова школа)- 148 учнів.

Освітню програму розроблено для 1-4 –х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом наказом МОН №407 від 20.04.2018р. (Додаток №1) для 2-го класу; наказом МОН №407 від 20.04.2018р. (Додаток №4) для 3-4 класу, типова освітня програма (за Савченко О.Я.) для 1 класу.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах НВК «Ялинка» (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення інформаційної складової.

Мова навчання - українська.

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів.

Реалізація варіативної складової навчальних планів.

 

Робочий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

З метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти та посилення інваріантної складової навчального плану з варіативної складової виділено додаткові години на вивчення предметів:

1-у класі по 1 години з варіативної складової виділено для підсилення предмету іноземна мова (англійська мова), в зв’язку зі зміною статусу закладу, враховуючи потребу учнів 1 – х класів у посиленому вивченні іноземної мови (англійської).

2-і класи по 2 години з варіативної складової виділено для підсилення предмету іноземна мова (англійська мова), в зв’язку зі зміною статусу закладу, враховуючи потребу учнів 2 – х класів у посиленому вивченні іноземної мови (англійської).

3-ій клас 1 годину розділено по 0,5 год. для виконання програм з предметів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», та 1 год. виділена для посиленого вивчення іноземної мови (англійської).

4 – клас 1 годину розділено по 0,5 год. для виконання програм з предметів «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво».

Години фізичної культури у 1-4 – х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України  від 05.02.09 №66 , від 27.08.10 №834).

Поділ класів на групи при вивченні предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 №128 « Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

 

             

ІІІ. Структура навчального року.

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018-2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2018 р. святом - День знань і закінчується не пізніше 1 липня 2019 р.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 31 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 27 жовтня по 04 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 23 березня по 31 березня. З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з управлінням освіти можуть змінюватись  структура навчального року та графік учнівських канікул.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08р. №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» у 1-4 класах

30 травня – 02 червня.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну (скорочену) тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, 2-4 класах – 40 хвилин, а також загальну позакласну кількість годин, які не перевищують меж встановлених  типовими навчальними планами. Тривалість перерв у 1-х класах – 20 хв., великі  перерви  після  2-го уроку – 20 хв.; у 2-4-класах – 15 хв., великі перерви – 25 хв. Початок уроків о 8 годині 30 хвилин.

Групи продовженого дня комплектуються за заявами батьків з числа учнів початкової школи.

 

 

 

Директор НВК «Ялинка»                                 С.С.Рибак