Педагогічний колектив

Педагогічний колектив - це колектив творчих особистостей, знавців своєї справи, які перебувають у постійному пошуку шляхів та підходів оновлення, гуманізації та індивідуалізації освітнього процесу.

Кредо наших педагогів:

«Ти можеш подарувати дитині радість, усмішку, щастя,  якщо вкладеш у неї часточка душі й любов»

Навчально-виховний процес здійснюють 36 педагогічних ПРАЦІВНИКІВ, з них:

- Директор - 1

- Заступник з НВР - 0,5

- Вихователь - методист - 1

- Вчителі початкових класів - 6

- Вчителі англійської мови - 2

- Вихователі дошкільних груп - 16

- Музичний керівник - 2

- Інструктор з фізичного виховання - 1

- Асистент вчителя в інклюзивному класі - 2

- Асистент вихователя в інклюзивній групі -1 

- Практичний психолог - 1

- Вихователі групи продовженого дня - 3

Із них:

- «Вчитель-методист» - 1

- «Старший вчитель» - 4

- Вчителі та вихователі вищої категорії - 8

  • І категорії - 7
  • ІІ категорії - 4

- «Спеціаліст» - 6

- «Відмінник освіти» - 1

 

Завдання педагогічного колективу 
на 2019 -2020  навчальний рік

   Віходячі з АНАЛІЗУ освітньо-виховної и методичної роботи у 2016-2017 навчальному году, ураховуючі Досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив візначає основні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

1. Підвіщіті якість и результатівність навчально-виховного процесу Шляхом упровадження в практику Досягнення психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, педагогічних технологій.

2. Спрямовуваті процес навчання на формирование функціональніх, мотіваційніх та СОЦІАЛЬНИХ компетентностей учнів.

3. Створюваті умови для реализации потреб особистості, підтрімці розвитку обдарованих дітей; для розвитку учнів з різнім рівнем розумово здібностей та індівідуальнімі ритмами розвитку, для дітей, Які НЕ відвідують Дошкільні навчальні заклади.

4. Продовжити поглиблену роботу з комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, підвищення якості мовленнєвої діяльності при складанні різних типів розповідей.

5. Надати пріоритетної уваги логіко-математичному розвитку через засоби інноваційних технологій, ефективних методів та прийомів роботи.

     6. Продовжувати поглиблену роботи з розвитку в школярів та дошкільників патріотизму та позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з народними та календарними святами.

7. Формувати здоровий спосіб життя, зміцнювати фізичне, моральне та психічне здоров’я школярів та дошкільників.