Прийом у 1 клас 2020 року

 
 
 
Прийом дітей до 1-ого класу 2020-2021 н.р.

Кількість класів-1.

Заяви до вступу в 1-й клас подаються дистанційно під час карантину одним з батьків на електронну пошту закладу    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Зразок заяви можна завантажити тут  

 
До заяви додаються особисто після карантину:

1. Копія свідоцтва про народження дитини;

2. Оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о. "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду" (відповідно до Наказу МОЗ № 682 від 16.08.2010 року. "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів", листа МОЗ № 111-01/89 від 29 березня 2018 року "Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти")

3. Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684" надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву). Зокрема:

 1) паспорт громадянина України одного з батьків дитини, що підтверджує місце проживання;

2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207;

3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

4) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);

5) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

Перелік документів про підтвердження інформації про місце проживання дитини можна переглянути за посиланням:

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-п

 

Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи, рідні чи усиновлені брати та сестри дітей, які вже є учнями школи, а також діти працівників школи.

 

Організацію прийому здійснено на підставі документів:

1. Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

2. Закон України "Про освіту"

Стаття 7. Мова освіти

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

3. Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка (Форма№ 086-1/о) 5 травня 2018 року Міністерство юстиції погодило

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів.

Завантажити документ та ознайомитися з ним можна за посиланням:

http://nus.org.ua/news/v-ukrayini-zatverdyly-novyj-poryadok-zarahuvannya-ditej-do-shkoly/

 

Навчально-виховний комплекс "Ялинка" - це дошкільний навчальний заклад - школа 1-го ступеню з поглибленим вивченням англійської мови. Мова навчання - УКРАЇНСЬКА.

Головне  завдання педагогічного  колективу закладу - забезпечення високої якості освіти та виховання, що є запорукою майбутньої конкурентоспроможності особистості, успішної людини.

Діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію концепції особистісно-орієнтованого навчання і підготовки дитини до самостійної взаємодії з сучасним динамічним світом. Саме тому ми таку увагу приділяємо створенню умов для раннього виявлення нахилів, здібностей, обдарованості дітей, задоволення потреб, інтересів кожної дитини, а суспільство у вихованні національної еліти.

Навчально виховний комплекс "Ялинка" - заклад повного дня. Вся структура навчання та відпочинку складається з гармонійного поєднання навчальної і позанавчальної діяльності. Здобувачі освіти, знаходячись в закладі освіти протягом дня, мають змогу після напруженої розумової праці позайматися фізично, розвантажитись. Організовано роботу гуртків, поглиблюються знання здобувачів освіти з іноземної мови (англійська), образотворчого мистецтва, угорської мови.

Функціонує 1 різновікова угорськомовна група. 

Навчально-виховний комплекс "Ялинка" забезпечує:

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі ранньої діагностики, виявлення та розвиток її задатків. здібностей, обдарувань;

- формулювання цілісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

- здобуття неперервної дошкільної та початкової шкільної освіти на рівні державних стандартів;

- виховання морально, фізично і психічно здорового покоління;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості у різних видах діяльності, їх фізичного розвитку;

- Формування національної свідомості, життєвої компетентності, необхідної комп'ютерної  грамотності, уміння опрацювати інформацію;

- оволодіння іноземними мовами;

- виховання громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості;

-  формування у вихованців бажання і вміння вчитися, вироблення умінь практичного і творчого застосування набутих знань;

- виховання здобувачів освіти, як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самого себе.

 

До послуг здобувачів освіти - навчальні класи, ігрові кімнати, актова зала, функціонує комп'ютерний клас  обладнаний комп'ютерною технікою, доступ до мережі Інтернет.

За роки існування у закладі склалася певна система роботи, спрямована на створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морального , естетичного і фізичного розвитку школярів. невпинно йде час але незмінним впродовж 25 років залишається прагнення вчителів та вихователів до високої мети: виховати та навчити дитину, гідного громадянина своєї Вітчизни. А педагогічне кредо колективу можна висловити так: "Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалився вогник пізнання, мислення, добра"

У закладі завжди панує атмосфера добра і любові.

Колектив НВК "Ялинка" й надалі працюватиме над покращенням матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу. Серед найближчих перспектив - розширення мереж гуртків та секцій, участь у провадженні проекту "Відкритий світ", створення єдиної внутрішкільної інформаційної мережі.