• Слайд1
  • Слайд2
  • Слайд3
  • Слайд4
  • Слайд5
  • Слайд6
  • Слайд7
  • Слайд8


 Навчальний план

навчально-виховного комплексу «Ялинка»

на 2019-2020 н.р. (3-4 класи)

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3 -А

3-Б

4

Інваріантна складова

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

4/3

4/3

4/3

Літературне читання

3/4

3/4

3/4

Іноземна мова (англ.)

2+2

2+2

4

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво образотворче мистецтво

1

1

0,5+0,5

1

1

0,5+0,5

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Усього

21+2+3

21+2+3

22+3+1

Варіантна складова

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

25

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

26

26

26

 

Навчальний план складено відповідно до наказу МОН №407 від 20.04.2018 (Додаток 1) для 3класу, (Додаток 4) для 4 класу.

 

 Директор НВК «Ялинка»                                                 С.С.Рибак

 

 

Навчальний план

навчально-виховного комплексу «Ялинка»

на 2019-2020 н.р. (1-2 класи)

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1 -А

1-Б

2

Інваріантна складова

Мовно-літературна

 

 

Навчання грамоти

7

7

-

Українська мова

-

-

3,5

Читання

-

-

3,5

Іншомовна

Іноземна мова (англ.)

2+1

2+1

3+1

Математична

Математика

4

4

4

 Я досліджую світ (природни-ча, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережува-льна галузі)

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

Інформатична

Інформатика

-

-

1

Мистецька

Мистецтво: образотворче

1

1

1

Мистецтво: музичне

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

Усього

19+1+3

19+1+3

21+1+3

Варіантна складова

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

23

23

25

 

Навчальний план складено відповідно до наказу МОН №268 від 21.03.2018 р. «Про затвердження типової освітньої та навчальної програми для 1-2 класів ЗЗСО» за Типовим навчальним планом початкової школи з навчання українською мовою (за Типовою освітньою програмою початкової освіти авторського колективу під керівництвом О.Я.Савченко), затвердженою Колегією МОН 22 лютого 2018 р.

 

 Директор НВК «Ялинка»                                                 С.С.Рибак

 

 

Навчальний план

Навчально-виховного комплексу «Ялинка»

на 2018-2019 навчальний рік (2-4 класи)

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на

 тиждень у класах

2-А

2-Б

3

4

Інваріантна складова

 

Мови і література

(мовний  і  літературний компоненти)

Українська мова

4/3

4/3

4/3

4/3

Читання

3/4

3/4

3/4

3/4

Іноземна мова

2+2

2+2

3+1

4

Математика

Математика

4

4

4

4

Природознавство

 

Природознавство

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у Світі

-

-

1

1

Мистецтво

Мистецтво*Музичне мистецтво,

образотворче мистецтво

1

1

0,5+0,5

0,5+0,5

1

1

0,5+0,5

0,5+0,5

Технологія

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура**

3

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

1

Разом

 

20+2+3

20+2+3

21+3+2

22+3+1

Варіативна складова

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей,проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

1

Гранично допустиме тижневе  навчальне навантаження на учня

 

22

 

22

 

24

 

25

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіантної складових)

 

25

 

25

 

26

 

26

             

 

Навчальний  план розроблений за наказом МОН №407 від 20.04.2018р. (Додаток №1) для 2-го класу; наказом МОН №407 від 20.04.2018р. (Додаток №4) для 3-4 класу.

 

 

    

 

  Директор  НВК «Ялинка»                                    С.С. Рибак

 

 

 

 

Навчальний план

Навчально-виховного комплексу «Ялинка»

на 2018-2019 навчальний рік (1 клас)

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на

тиждень у класах

1

Інваріантна складова

Мови і література

 

(мовний  і  літературний компоненти)

Навчання грамоти

7

Українська мова

-

Читання

-

Іноземна мова

2+1

Математика

Математика

4

Природнича

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

Громадянська та історична

Я досліджую світ

 

3

Суспільствознавство

Я у Світі

-

Мистецтво

Мистецтво*Музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

Технологія

Трудове навчання

1

Інформатика

-

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура**

3

Разом

 

19+3+1

Варіативна складова

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей,проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме тижневе  навчальне навантаження на учня

 

20

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіантної складових)

 

23

 

Навчальний  план розроблений за наказом МОН №407 від 20.04.2018р. Типова освітня програма (за Савченко О.Я.) для 1 класу.

 

 

 

       Директор  НВК «Ялинка»                                    С.С. Рибак