• Слайд1
  • Слайд2
  • Слайд3
  • Слайд4
  • Слайд5
  • Слайд6
  • Слайд7
  • Слайд8


Розклад уроків навчально-виховного комплексу «Ялинка» на 2019-2020 навчальний рік

 «Погоджено»                                                                                            «Затверджую»

Начальник   Ужгородського міського                                                            Директор НВК«Ялинка»                              Управління Головного управління                                                                ____________  С.С. Рибак                          Держпродспоживслужби в Закарпатській області                                         «___» ___________2020р

_________________ Ігнацевич Л.І

Розклад уроків навчально-виховного комплексу  «Ялинка»

на ІІ - семестр 2019-2020 н. р.

 

                 1

                    1-Б

2

3

3

4

ПОНЕДІЛОК

1. Я досліджую світ

2. Математика

3. Навчання грамоти(чит)

4. Навчання грамоти(пис)

 

1. Я досліджую світ

2. Навчання грамоти(чит)

3. Навчання грамоти(пис)

4. Англійська мова

5. Технології

 

1. Фізична культура

2. Англ.мова/Укр.мова

3. Математика

4. Укр.мова/Англ.мова

5. Читання

 

1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Англійська мова

4. Фізична культура

5. Основи здоров‘я

1. Я у світі

2. Українська мова

3. Англійська мова

4. Літературне читання

5. Природознавство

6. Фізична культура

1. Англ.мова/Укр.мова

2. Укр.мова/Англ.мова

3. Математика

4. Трудове навчання

5. Фізична культура

6. Основи здоров‘я

ВІВТОРОК

1. Фізична культура

2. Математика

3. Навчання грамоти(чит)

4. Англійська мова

5. Навчання грамоти(пис)

1. Я досліджую світ

2. Математика

3. Навчання грамоти(чит)

4. Навчання грамоти(пис)

1. Я досліджую світ

2. Математика

3. Англ.мова/Укр.мова

4. Укр.мова/Англ.мова

5. Читання

1. Англійська мова

2. Математика

3. Українська мова

4. Природознавство

5. Літературне читання

 

1. Англійська мова

2. Літературне читання

3. Математика

4. Фізична культура

5. Інформатика

6. Інформатика

1. Математика

2. Англ.мова/І-ІІ групи

3. Природознавство

4. Літературне читання

5. Фізична культура

6. Англ.мова/ІІІ група

СЕРЕДА

1. Я досліджую світ

2. Математика

3. Навчання грамоти(чит)

4. Англійська мова

5. Навчання грамоти(пис)

 

1. Фізична культура

2. Математика

3. Англійська мова

4. Навчання грамоти(чит)

5. Навчання грамоти(пис)

 

1. Читання

2. Англ.мова/Укр.мова

3. Укр.мова/Англ.мова

4. Математика

5. Фізична культура

1. Українська мова

2. Математика

3. Природознавство

4. Фізична культура

5. Англійська мова

 

1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Математика

4. Англійська мова

5. Основи здоров`я

 

1. Англ.мова/Укр.мова

2. Укр.мова/Англ.мова

3. Математика

4. Літературне читання

5. Фізична культура

6. Я у світі

ЧЕТВЕР

1. Фізична культура

2. Образотворче мистецт

3. Математика

4. Музичне мистецтво

1. Я досліджую світ

2. Математика

3. Образотворче мистецт

4. Фізична культура

5. Музичне мистецтво

 

1. Я досліджую світ

2. Математика

3. Музичне мистецтво

4. Образотворче мистецт

5. Фізична культура

6. Читання – 0,5год

1. Літературне читання

2. Музичне мистецтво

3. Математика

4. Образотворче мист

5. Трудове навчання

6. Фізична культура

1. Природознавство

2. Математика

3. Українська мова

4. Образотворче мистецт

5. Трудове навчання

1. Музичне мистецтво

2. Літературне читання

3. Математика

4. Інформатика

5. Інформатика

 

П‘ЯТНИЦЯ

1. Я досліджую світ

2. Навчання грамоти(чит)+

Навчання грамоти(пис)

3. Технології

4. Фізична культура

5. Англійська мова

1. Фізична культура

2. Математика

3. Англійська мова

4. Навчання грамоти(чит)+

Навчання грамоти(пис)

1. Я досліджую світ

2. Технології

3. Англ.мова/Інформатика

4. Інформатика/Англ.мова

5. Укр.мова- 0,5 – 1 група /Укр.мова – 0,5 – 2 група

1. Я у світі

2. Англійська мова

3. Математика

4. Літературне читання

5. Інформатика

6. Інформатика

1. Музичне мистецтво

2. Літературне читання

3. Математика

4. Англійська мова

5. Фізична культура

1. Англ.мова/Укр.мова

2. Укр.мова/Англ.мова

3. Природознавство

4. Літературне читання

5. Образотворче мистецт

 

23

23

25

26

26

26